Kinh Tế - 2 tháng

Ngân sách chỉ mới đáp ứng hơn 20% nhu cầu vốn để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Về nguồn vốn thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trên cơ sở số liệu điều tra thông tin, khảo sát sơ bộ và cập nhật đơn giá mới nhất của UBND tỉnh Đồng Nai thì tổng kinh phí khái toán cho công tác giải phóng mặt bằng (bao gồm xây dựng hạ tầng 02 khu tái định cư và khu nghĩa trang) khoảng 23,000 tỷ đồng. Hiện ngân sách đã bố trí 5,000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án, mới đáp ứng 21.7% nhu cầu.
null

Tin tương tự

Có thể bạn quan tâm