top

Giới Thiệu

100tin là hệ thống tự động giúp người sử dụng chọn nguồn tin và các từ khóa để theo dõi tin tức nhằm giúp người sử dụng tiếp cận với tin tức mà mình quan tâm một cách nhanh nhất và hiệu quả.

Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động và được thiết kế để đảm bảo tin tức được đồng bộ hóa hiệu quả khi các nguồn tin đã bị xóa hay có thay đổi nội dung.

100tin không sở hữu nội dung của các trang tin tức và cũng không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang tin được kết nối. Người sử dụng chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định sử dụng nội dung từ các trang tin được hiển thị thông qua hệ thống.

Hệ thống đang trong giai đoạn thử nghiệm và luôn lắng nghe góp ý từ người dùng!

Liên hệ facebook chat: 100tin Việt Nam

100tin.com

1/1