Kinh Tế - 2 tháng

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/6

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/6 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* ABT: Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/7/2017.

* AMD: Ông Nguyễn Tiến Đức, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (AMD – HOSE) đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu AMD từ ngày 22/6 đến 21/7 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Đức sẽ nâng sở hữu tại AMD từ 2,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,16% lên 7,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,87%.

* GAS: Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2016 của Tổng CTCP Khí Việt Nam (GAS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/7/2017.

* KAC: Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Đầu tư địa ốc Khang An (KAC – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu 220 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, và cổ tức cho năm 2016 là 10% bằng tiền mặt.

* SBV: Ngày 4/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Siam Brothers Việt Nam (SBV – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 5/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2017.

* NVL: HĐQT của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL - HOSE) quyết định phát hành hơn 33,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ tại Ngân hàng Credit Suise AG, chi nhánh Singapore trong quý II/2017. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của NVL sẽ tăng từ 5.962 tỷ đồng lên mức 6.297 tỷ đồng.

* ICF: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Đầu tư thương mại thủy sản – Incomfish (ICF – HOSE) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu doanh thu 223 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8 tỷ đồng, và không chia cổ tức cho năm 2016.

* HBC: Ngày 30/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 03/7 Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 35%, tương đương HBC sẽ phát hành thêm hơn 33,4 triệu cổ phiếu mới trong đợt này. 

* DLG: CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG – HOSE) quyết định tăng thêm phần vốn góp trị giá 501 tỷ đồng, tổng số vốn góp sau khi tăng thêm là 505 tỷ đồng, chiếm 84% cổ phần CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai, sau khi việc góp vốn hoàn tất, công ty nói trên sẽ trở thành công ty con của DLG.

* BSI: Ngày 27/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 28/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 3,07% (người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 307 cổ phiếu mới).

* SLZ: Ngày 27/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Sonadezi Long Thành (SLZ – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 28/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/7/2017.

* CKV: Ngày 27/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Cokyvina (CKV – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 28/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/7/2017.

* NHA: Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 và cổ phiếu thưởng của Tổng CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Từ Liêm (NHA – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 30/6. Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/7/2017. Cổ phiếu thưởng được trả theo tỷ lệ thực hiện 10:1 (cổ đông sở hữu 10 được nhận 01 cổ phiếu mới).

Lạc Nhạn

Có thể bạn quan tâm