Kinh Tế - 2 tháng

BVSC: Khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu DIG

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt Ngành : Xây dựng Download : baocaocapnhatdig_BUHZ.pdf

Chúng tôi đánh giá lạc quan hơn đối với Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (mã DIG) từ năm 2017. Công ty có những yếu tố ủng hộ về mặt khách quan do sự ấm lên của thị trường cũng như yếu tố chủ quan là hoạt động thoái vốn của Bộ Xây dựng, để có thể phát huy giá trị quỹ đất lớn mà Công ty đã tích lũy được.

Sự thoái vốn của Bộ Xây dựng sẽ là động lực trong dài hạn đối với DIG khi giúp ban lãnh đạo chủ động hơn trong công tác điều hành, phát triển dự án linh hoạt và huy động nguồn lực mới từ nhà đầu tư bên ngoài.

Trong ngắn hạn, kết quả kinh doanh tích cực có được từ: (1) chuyển nhượng vốn tại dự án Đại Phước; (2) bàn giao các dự án kinh doanh trong 2015-2016 sẽ phản ánh trong kết quả kinh doanh năm 2017.

BVSC ước tính lợi nhuận sau thuế 2017 đạt 171 tỷ, tăng 196% so với cùng kỳ và vượt 37% so với kế hoạch. Với kết quả định giá bằng NAV và P/B, giá trị hợp lý của DIG là 16.600 đồng/cp cao hơn 17% với giá thị trường ngày 16/6/2017.

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cổ phiếu DIG với thời gian nắm giữ trong 6 tháng. Chúng tôi có lưu ý là giá cổ phiếu DIG tăng mạnh gần 70% tính từ đầu năm, do đó, các nhà đầu tư thích sự an toàn có thể kiên nhẫn chờ giá điều chỉnh về vùng 11.500 - 12.500 để tích lũy nhằm gia tăng lợi nhuận kỳ vọng và hạn chế phần nào rủi ro.

Có thể bạn quan tâm